Hvorfor har så mange udlændinge i Danmark svært ved at lære dansk? Det er ikke, fordi sproget i sig selv er svært. Dansk er faktisk et af de mest enkle sprog, der findes. Der er ikke mange ord at lære, og grammatikken er heller ikke så kompliceret.
Nej, den største hindring for os, der prøver at lære dansk, er, at danskere er alt for dygtige til engelsk, og de er så pæne og hensynsfulde, at de altid slår om til engelsk, når de hører den mindste antydning af en dialekt. Men vi bor her, har ingen planer om at flytte, og det mest hensigtsmæssige ville jo være, hvis vi lærte sproget ordentligt. Ironisk nok har danskernes forsøg på at inkludere os i samtalen ved at tale engelsk den modsatte effekt på lang sigt. Det gør det svært at lære sproget, og vi ender med at være udelukket fra det danske samfunds vigtigste dele.
Nu kan det være nok! Drop høfligheden! Deltag i bevægelsen! Køb en T-shirt! Få danskerne til at tale dansk! Lad os sammen bevare det herlige danske sprog!‎